.

Blakes 5 星级

33 Roland Gardens - 伦敦

服务

 • 概况 概况
  • 无线
  • 互联网
  • 可携带宠物
  • 宠物篮
  • 宠物碗
  • 冷气
  • 暖气
  • 电梯
  • 不吸烟房
  • 酒店各处禁烟
  • 吸烟区
 • 接待服务 接待服务
  • 24小时前台
  • 行李寄存
  • 兑换钱币
  • 票务服务
  • 办理私人登记入住/退房手续
  • 新闻
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 饭店
  • 酒巴
  • 客房服务
  • 在客房内享用早餐
 • 家务管理 家务管理
  • 每日清洁服务
  • 熨裤机
  • 泳衣店
 • 商务设施 商务设施
  • 商务中心
  • 会议室
 • 休闲和家庭 休闲和家庭
  • 育婴房
 • 公共区域 公共区域
  • 露台